Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί Προκηρύξεις 2020 Προκηρύξεις 2021 Προκηρύξεις 2022 Χρήσιμες συμβουλές Δικαιολογητικά 'Αμεση Επικοινωνία Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου


Προκηρύξεις 2020

31-12-2020: Συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις για την υπ' αρ. 42/2020 Διακήρυξη με αντικείμενο "ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης εξωτερικών συνόρων"
23-12-2020: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προμήθεια μηχανημάτων εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ.Ε.Ε. και της Υ.Ε.Ε.Β.Ε. για το έτος 2022
23-12-2020: Πρόκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών, έτους 2021
23-12-2020: Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προμήθεια δύο (2) μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΣΑ)
18-12-2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια "Ανακατασκευή λεωφορείων Υ.ΜΕ.Τ.-Υ.Α.Τ."
18-12-2020: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προμήθεια τεσσάρων (4) αστυνομικών οχημάτων υπηερσιακού χρωματισμού
16-12-2020: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προμήθεια 2 δίκυκλων μοτοσικλετών τύπου ADVENTURE-TOURING
14-12-2020: Διακήρυξη για την προμήθεια ενός Μη Στελεχωμένου Εναέριου Συστήματος (Μ.Σ.Ε.Σ.) για την επιτήρηση των συνόρων
11-12-2020: Διαγωνισμός για την πλήρωση κενών θέσεων χειριστών μη στελεχωμένων αεροσκαφών της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας
11-12-2020: Διαγωνισμός για την πλήρωση κενών θέσεων χειριστών στελεχωμένων αεροσκαφών της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας (Ε.Μ.Σ.Α.)
10-12-2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανακατασκευή λεωφορείων Υ.ΜΕ.Τ.-Υ.Α.Τ., προς κάλυψη απρόβλεπτων, κατεπειγουσών και επιτακτικών αναγκών
10-12-2020: Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια συσσωρευτών για κάμερες θερμικής απεικόνισης , στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας»
09-12-2020: Απόφαση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του κ. Προϊσταμένου Κλάδου Δ.Τ.Υ.Π. / Α.Ε.Α. που αφορά στην προμήθεια "αντιβαλλιστικών κρανών με ενδοεπικοινωνία και μονοκύαλο νυχτερινής παρατήρησης"
09-12-2020: Απόφαση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του κ. Προϊσταμένου Επιτελείου Α.Ε.Α. που αφορά στην προμήθεια "μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού", στο πλαίσιο της δράσης "προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση των ανατολικών ελληνικών συνόρων"
08-12-2020: Απόφαση με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων – συμπληρωματικών πληροφοριών και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοικτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 42/2020 Διακήρυξης Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ...
03-12-2020: Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας για το 2021
03-12-2020: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προμήθεια νέων λογισμικών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και της Υποδ/νσης Εγκληματολογικών Ερευνών Β. Ελλάδος για το έτος 2022
01-12-2020: Διακήρυξη για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Συστήματος μη Στελεχωμένου Αεροσκάφους (ΣμηΣΑ)» στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «PRINCE – Ετοιμότητα & Ανταπόκριση για ΧΒΡΠ-Ε περιστατικά»
30-11-2020: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας έτους 2021
26-11-2020: Επαναληπτικός διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δ.Α. Ρεθύμνης και των αστυνομικών υπηρεσιών που επιχειρούν στο νομό Ρεθύμνης για το 2021
25-11-2020: Διακήρυξη για την προμήθεια σφραγίδων διαβατηριακού ελέγχου
25-11-2020: Απόφαση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «οχημάτων ειδικού χρωματισμού (περιπολικά πετρελαίου)»
24-11-2020: Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτηριακές εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α. Φλώρινας
23-11-2020: Διακήρυξη για την προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (2.499.674,24) ευρώ, συμπ/νων κρατήσεων, δαπανών, Ειδικού Τέλους Ταξινόμησης και Φ.Π.Α.
23-11-2020: (Εκ νέου ανάρτηση) Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης και των υφιστάμενων διαχειριστικά υπηρεσιών, για το έτος 2021
21-11-2020: Διακήρυξη που αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες της Δ.Α. Ηρακλείου έτους 2021
16-11-2020: Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για την Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης εξωτερικών συνόρων»
13-11-2020: Διακήρυξη για σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις κτηριακές εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών τοπικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας
13-11-2020: Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας της Δ.Α. Εύβοιας έτους 2021
10-11-2020: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προμήθεια "μη στελεχωμένου εναέριου συστήματος"
10-11-2020: Πίνακες κατάταξης υποψηφίων, κατά ειδικότητα, για την πρόσληψη 20 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για τις ανάγκες λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ., το εκπ. έτος 2020-2021, κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης των Δοκίμων Υπαστυνόμων
10-11-2020: Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού για το υφιστάμενο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Επιτήρησης Συνόρων
09-11-2020: Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου
06-11-2020: Επαναδιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Ε.
06-11-2020: Πίνακες κατάταξης υποψηφίων σχετικά με πρόσληψη (29) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου
06-11-2020: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών Δ/νσης Αστυνομίας Ρεθύμνης και των αστυνομικών υπηρεσιών που επιχειρούν στο νομό Ρεθύμνης για το έτος 2021
05-11-2020: Πίνακες κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας και απορριπτέων υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020 του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, (36) ατόμων...
04-11-2020: Πίνακες κατάταξης υποψηφίων καθώς και πίνακας απορριπτέων για την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020 του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου σχετικά με πρόσληψη (11) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
02-11-2020: Διακήρυξη που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων σάρωσης κάτω μέρους οχημάτων, συνολικής προυπολογισθείσας αξίας 360.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, δαπανών, ΦΠΑ
02-11-2020: Διακήρυξη που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) συνολικής προυπολογισθείσας αξίας 450.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, δαπανών, ΦΠΑ
02-11-2020: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με τεχνικές προδιαγραφές για τη συντήρηση-επιδιόρθωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Συλλογής και Διαχείρισης Δεδομένων Τροχαίων Ατυχημάτων και επιβολής Ποινών σε θέματα οδικής κυκλοφορίας
31-10-2020: Διακήρυξη για Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις κτηριακές εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών της Δ.Α. Κορινθίας
29-10-2020: Διακήρυξη για τη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών "αναγκαστικών επιστροφών με ναυλωμένες πτήσεις (Charter Flights)"
28-10-2020: Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς
26-10-2020: Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για υπηρεσίες της Δ.Α. Ιωαννίνων
26-10-2020: Δημοσίευση των πινάκων διοριστέων υποψηφίων και ικανών στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποψηφίων για πρόσληψη ως Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στην Ελληνική Αστυνομία σε Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου ...
26-10-2020: Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για υπηρεσίες της Δ.Α. Ιωαννίνων
26-10-2020: Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων ειδικού τύπου & οχημάτων για τη φύλαξη και λειτουργία των Π.Κε.Κ.
24-10-2020: Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για το έτος 2021
21-10-2020: Διακήρυξη προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Δ.Α. Αιτωλίας για το έτος 2021
14-10-2020: Απόφαση για τη ματαίωση του διαγωνισμού για την πρόσληψη Κληρικού της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού στην Ελληνική Αστυνομία
13-10-2020: Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Δνσης Τεχνικής Υποστήριξης στην υλοποίηση του έργου "Κατασκευή νέου, αναβάθμιση–επισκευή υφιστάμενου Τεχνητού Εμποδίου και συνοδών έργων κατά μήκος της οριογραμμής της Ελληνοτουρκικής Με
12-10-2020: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εργασίες συντήρησης επισκευής του κτιρίου Α.Τ. Τούμπας Τριανδρίας της Δ.Α. Θεσσαλονίκης »
11-10-2020: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων υποψηφίων διαγωνισμών 2020 για πρόσληψη στην ΕΛ.ΑΣ. 480 και 266 Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου σε Π.Ε. των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και σε Π.Ε. και Νήσους...
09-10-2020:Δημοσίευση των τελικών, αναμορφωμένων, κυρωμένων πινάκων κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία, του υπ΄ αριθ.6000/2/6453/1-ιβ από 03-08-2020 διαγωνισμού
09-10-2020:Δημοσίευση των τελικών, αναμορφωμένων, κυρωμένων πινάκων κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία, του υπ΄ αριθ.6000/2/6472-νστ΄ από 03-08-2020 διαγωνισμού
09-10-2020: Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης οχημάτων της ΔΑΕΘ και υφισταμένων διαχειριστικά υπηρεσιών
09-10-2020: Διακήρυξη που αφορά στην προμήθεια (4) οχημάτων κάτων των (10) ατόμων, μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 "Εξοπλισμός Αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου για δράσεις οδικής ασφάλειας"
09-10-2020: Ανακοίνωση για την πρόσληψη (36) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας (8) μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021
08-10-2020: Διακήρυξη για την προμήθεια συσσωρευτών για κάμερες θερμικής απεικόνισης
08-10-2020: Διακήρυξη για την προμήθεια μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού, μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 «Εξοπλισμός Αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για δράσεις οδικής ασφάλειας»
08-10-2020: Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης υπηρεσιών Δ.Α. Αρκαδίας έτους 2021
08-10-2020: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προμήθεια επιβατικών αστυνομικών οχημάτων υπηρεσιακού χρωματισμού άνω των 1.400cc – Β΄ τμήμα της υπ' αριθ.22/2020 Διακήρυξης Α.Ε.Α.
08-10-2020: Ανακοίνωση για την πρόσληψη (29) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας (8) μηνών για τις ανάγκες λειτουργίας του Τ.Δ. Α. Διδυμοτείχου , κατά το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021
06-10-2020: Διακήρυξη Β΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου και του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
06-10-2020: Ανακοίνωση για την πρόσληψη (11) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας (8) μηνών για τις ανάγκες λειτουργίας του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου,κατά το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021
05-10-2020: Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε ευρώ ελεύθερο, για τη σύναψη σύμβασης, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις των γραφείων Πολίτικης / Φυσικής Ηγεσίας και των υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
05-10-2020: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας
05-10-2020: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προμήθεια συστήματος μη στελεχωμένου αεροσκάφους
03-10-2020: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμηθείας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας για το έτος 2021
02-10-2020: Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης, προς κάλυψη αναγκών των οχημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Εύβοιας
02-10-2020: Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Α. Φλώρινας και των υφισταμένων της υπηρεσιών για το έτος 2021
01-10-2020: Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του συνόλου των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου για το 2021
30-09-2020: Περίληψη διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Α.Τ.-Τ.Α.-Τ.Τ. και Τ.Δ.Μ. Εορδαίας Κοζάνης"
28-09-2020: Διακήρυξη που αφορά στην προμήθεια συστήματος καταγραφής και τρισδιάστατης απεικόνισης χώρου - 3D scanner στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας
23-09-2020: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προμήθεια διαφόρων πακέτων λογισμικού και συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
22-09-2020: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προμήθεια 7 δίκυκλων μοτοσικλετών από 220 έως 250 κυβικά εκατοστά τύπου enduro χωμάτινης χρήσης
22-09-2020: Περίληψη διακήρυξης β' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για το Α.Τ. Τριφυλίας
18-09-2020: Διακήρυξη που αφορά στην προμήθεια αλεξίσφαιρων γιλέκων προς κάλυψη αναγκών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας
17-09-2020: Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης/ΑΕΑ, λοιπών Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και επιχειρησιακών μονάδων της ΓΑΔΑ, που εδρεύουν σε χώρο της πρώην ΣΑΕΑ, για το 2021
16-09-2020: Ανακοίνωση για την πρόσληψη 20 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας κατά το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021
16-09-2020: Διακήρυξη και περίληψη αυτής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης και των υφισταμένων διαχειριστικά υπηρεσιών
16-09-2020: Διακήρυξη που αφορά στην προμήθεια μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού για την περιοχή της Αιτωλίας, μέσω των προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020
14-09-2020: Διακήρυξη για την προμήθεια ατομικών εφοδίων προς χορήγηση στους φοιτούντες των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας
11-09-2020: Διακήρυξη Α΄ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α.Τ. Λευκού Πύργου και του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
10-09-2020: Ανακοίνωση Α.Ε.Α. με τους πίνακες πληρούντων και μη τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη ως Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου σε Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
10-09-2020: Ανακοίνωση Α.Ε.Α. με τους πίνακες πληρούντων και μη τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη ως Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου σε Περιφερειακές Ενότητες και Νήσους των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου
10-09-2020: Διακήρυξη για σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς
10-09-2020: Διακήρυξη προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου για το έτος 2021
09-09-2020: Προκήρυξη για το διορισμό στο ΤΔΑ Κομοτηνής διδακτικού προσωπικού Δοκίμων Αστυφυλάκων 1ης εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021 (Α' και Β' Εξαμήνου), εκπαιδευτικής σειράς 2020-2022
09-09-2020: Διακήρυξη που αφορά την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το έτος 2021 της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών
08-09-2020: Διακήρυξη για Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, Διεύθυνσης Μεταγωγών Αττικής, ΠΡΟΚΕΚΑ Ταύρου και Αμυγδαλέζας, ΤΔΜ Δυτικής Αττικής και ΣΕΔΣ Ελευσίνας
04-09-2020:Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση 1ης εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021 (Α΄& Β΄ εξάμηνο) της εκπαιδευτικής σειράς 2020-2022
03-09-2020: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης
28-08-2020: Προκήρυξη για την πρόσληψη στο Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση 1ης εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021 (α΄& β΄ εξάμηνο) της εκπαιδευτικής σειράς 2020-2022
27-08-2020: Διακήρυξη για τη διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής
26-08-2020: Διακήρυξη για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των αστυνομικών υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής
21-08-2020: Ορθή επανάληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Εκδόσεων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ και του (συστεγαζόμενου) Τμήματος Εκπαίδευσης ΓΑΔΑ
20-08-2020: Διακήρυξη για την προμήθεια (16) δίκυκλων μοτοσικλετών & (3) οχημάτων διερεύνησης τροχαίων ατυχημάτων μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 «Εξοπλισμός Αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Θεσσαλίας για δράσεις οδικής ασφάλειας»
19-08-2020: Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Κέντρου Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων Διδυμοτείχου, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2020
    1 2 3    


Αποτελέσματα 1 - 100 από 256